KATODNA ZAŠTITA

Katodna zaštita je elektrokemijska zaštita metalnih konstrukcija koje se nalaze u elektrolitskom okruženju od korozije. Tehnika katodne zaštite temelji se na polarizaciji konstrukcije na zaštitni potencijal na kojem je brzina korozijskog procesa usporena ili zanemariva.

 

Sustav katodne zaštite primjenjuje se na objektima kao što su:

  • čelični plinovodi, vodovodi, naftovodi i ostale vrste metalnih cjevovoda u tlu i vodi
  • čelična armatura u betonu, stupovi vijadukata, mostova, temelji zgrada, tunela
  • oplata brodova, dokovi u brodogradilištima, plinske i naftne platforme
  • podzemni spremnici, dio nadzemnih spremnika za skladištenje plina, nafte, vode
  • bunari, izmjenjivači topline, vodozahvati i vodoispusti u elektranama
  • zaštita metalnih konstrukcija od učinaka istosmjerne lutajuće struje željeznice, tramvaja, elektrovuče, industrijskih postrojenja, postrojenja za elektrolizu
  • zaštita metalnih konstrukcija od učinaka izmjenične lutajuće struje uzrokovane blizinom visokonaponskih vodova dalekovoda, željeznice i elektrovuče na izmjenični pogon, elektroenergetskih postrojenja i sl.

 

Pravilnim projektiranjem sustava katodne zaštite, ugradnjom, održavanjem i kontrolom opreme višestruko se produljuje vijek trajanja štićene konstrukcije, smanjuju se troškovi održavanja i popravaka, izbjegavaju se sekundarne štete kao što je prekid opskrbe vodom, izlijevanje naftnih derivata u okoliš, ispuštanje zapaljivog plina i sl.

 

Poduzeće /// al kor el d.o.o. svojim iskustvom i znanjem pruža sve usluge potrebne za istražna ispitivanja, projektiranje, odabir, izradu, isporuku i ugradnju opreme, kontrolna mjerenja, održavanje sustava katodne zaštite, te edukaciju tehničkog osoblja koje radi na održavanju sustava katodne zaštite.

 

 • Napojni uređaj
 • Referentna elektroda Cu/CuSO4
 • Referentna elektroda Zn
 • Mjerna proba
 • Poluvodička polarizacijska ćelija
 • Anodno ležište
 • Mjerni ormarić
 • Alati i elektromaterijal

Za sustave katodne zaštite proizvodimo dva tipa napojnih uređaja:

Visokofrekventni napojni uređaj - maksimalni izlazni napon 50 VDC, u izvedbama do snage 2.5 kVA.

Transformatorsko-tiristorski napojni uređaj - maksimalni izlazni napon 50 VDC, u izvedbama do snage 5.0 kVA.

Izlazni parametri oba tipa napojnih uređaja reguliraju se pomoću sklopa za automatsku i kontinuiranu regulaciju prema naponskom signalu -/+ 5 VDC referentnih elektroda u sustavima katodne zaštite (Cu/CuSO4, Ag/AgCl, Zn i dr.)

Referentne elektrode tipa RE AL KZ 50 izvode se u dva oblika; za trajnu ugradnju i prijenosne referentne elektrode za terenska mjerenja zaštitnih potencijala. Prijenosne referentne elektrode opremljene su mjernim vodičem sa konektorom za izravno spajanje na mjerni instrument. Referentna elektroda za trajnu ugradnju najčešće se ugrađuje uz štićenu konstrukciju u kombinaciji sa čeličnom mjernom probom P AL KZ 50 i P AL KZ 50 AC.

Referentna elektroda tipa RE ZN AL KZ 50 proizvodi se u dvije verzije; za trajnu ugradnju i prijenosna koja se koristi za terenska mjerenja. Referentna elektroda za trajnu ugradnju najčešće se ugrađuje sa ovjesom i utezima koji osiguravaju željeni položaj referentne elektrode u odnosu na štićenu konstrukciju u vodi. Prijenosna referentna elektroda izvodi se s mjernim vodičima koji imaju priključak za izravno spajanje na mjerni instrument.

Mjerna proba proizvodi se u dvije verzije. Prvi tip mjerne probe P AL KZ 50 koristi se za mjerenje zaštitnih potencijala, "ir free" potencijala i za vizualno praćenje korozijskih procesa. Drugi tip mjerne probe P AL KZ AC dodatno se koristi se za dobivanje parametara potrebnih za ocjenu vjerojatnosti korozije izazvane djelovanjem izmjenične struje. Mjerne probe tipa P AL KZ 50 i P AL KZ AC ugrađuju se u kombinaciji s trajnom referentnom elektrodom kao dio opreme mjernog mjesta u sustavu katodne zaštite.

Poluvodička polarizacijska ćelija djeluje na način da do određenih naponskih granica ne provodi istosmjernu struju, dok istovremeno predstavlja vrlo mali otpor za prolazak izmjenične struje. Polarizacijska ćelija proizvodi se u više tipova ovisno o parametrima na mjestu ugradnje. Parametri za odabir poluvodičke polarizacijske ćelije su: istosmjerni napon praga provođenja u jednom i drugom smjeru (kombinacija 0.7 V, 1.4 V, 2 V, 3 V), trajna struja vođenja polarizacijske ćelije (15 A do 100 A), parametri prenaponskih odvodnika (5 kA do 80 kA / 75 V do 0,5 kV).

Tip anoda za ugradnju u anodno ležište odabire se prema vrsti i karakteristikama elektrolita koji okružuje štićenu konstrukciju, trajnosti anodnog materijala, strujnoj opteretivosti, prijelaznom otporu, vrsti sustava katodne zaštite itd. Neke vrste anoda korištene pri izgradnji sustava katodne zaštite su Fe/Si/Cr, Mg, Zn, MMO titan anodne mreže, MMO titan žičane anode, MMO titan disk anode itd. Vršimo pripremu anoda za ugradnju i montažu u anodna ležišta prema specifikacijama iz projektne dokumentacije sustava katodne zaštite.
Mjerni ormarić tipa ALK MM KZ izrađen je od kvalitetnog i čvrstog samogasivog materijala otpornog na UV zračenje. Klasa zaštite kućišta IP 54 omogućava ugradnju opreme u mjerne kutije ovih ormarića bez opasnosti od atmosferskih utjecaja. Mjerni ormarić se izrađuje u dva modela. Model SIS1 sadrži jednu mjernu kutiju tipa MIS1b, dok model SIS1d sadrži dvije odvojene mjerne kutije tipa MIS1b. Svaka mjerna kutija koja se isporučuje uz mjerni ormarić ima ugrađenu bravu za sprječavanje neovlaštenog pristupa opremi katodne zaštite.

U veleprodajnom salonu u sklopu poduzeća nalazi se širok spektar elektromaterijala, alata, razvodnih ormara, kabelskih stopica, kliješta za obradu kabela, električarskog alata za rad pod naponom i mjernih instrumenata za trasiranje i testiranje električnih i telekomunikacijskih instalacija. Za sve informacije i pregled cijele ponude posjetite našu web stranicu veleprodaje www.alkorel.hr ili nas posjetite u salonu na adresi poduzeća.

 

PRIMJERI KOROZIJE U PRAKSIKOROZIJA 1KOROZIJA 2KOROZIJA 3KOROZIJA 4KOROZIJA 5

Početna stranica | Kontakt | Lokacija

Brojač posjeta stranice: